Wie zijn wij

Mr. S.W. van Zijll – FORSYTE Advocaten
Advocaat Simon van Zijll en het team van Forsyte Advocaten zijn specialisten in procederen voor MKB ondernemers. In uiteenlopende geschillen nemen zij het op voor cliënten met het best mogelijke eindresultaat als doel. Hierbij wordt er niet voor teruggedeinsd de strijd aan te gaan met grote corporates, banken, curatoren, de belastingdienst en andere overheidsinstanties.
Mr. Van Zijll heeft in opdracht van Stichting RED in oktober 2020 het kort geding voor heropening tegen de Staat gevoerd voor de horeca. De schadecompensatieprocedure is de logische vervolgstap die nu gezet gaat worden.

Mr. F.E. Boonstra – Advoconsult Advocatuur
Mr. Folkert Boonstra is sinds 1977 als advocaat werkzaam. Ruim 20 jaar was hij lid van advocatenmaatschappen, die hem de gelegenheid boden om zich op vele rechtsgebieden te specialiseren, zoals het aanbestedingsrecht, mededingingsrecht, bouwrecht, faillissementsrecht, i.e. recht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht, bank- en financieel recht en huurrecht.
In opdracht van Stichting RED heeft mr. Boonstra tientallen restschuldprocedures tegen banken gevoerd voor mensen die uit hun huizen zijn gezet in de financiële crisis. Dit betrof procedures bij zo’n beetje alle rechtbanken van Nederland, alsmede in hoger beroep en in cassatie bij de Hoge Raad.

Mr. Boonstra en mr. Van Zijll zijn in Nederland momenteel twee van de weinige advocaten die in staat en bereid zijn grote procedures te voeren waarbij voor ondernemers wordt opgekomen tegen het regeringsbeleid.

 

https://advoconsult.nl

https://forsyte.nl