FAQ

Voor wie is de schadecompensatie bedoeld?
Alle horecaondernemingen in Nederland kunnen zich aansluiten bij de actie.

Wat gebeurt er na mijn aanmelding?
Wij gaan direct aan de slag voor u. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw aanmelding. Later ontvangt u een mail met een link om uw dossier te uploaden.

Sinds het besluit van de Staat om de eet- en drinkgelegenheden te sluiten hebben talrijke ondernemers contact met ons opgenomen. Dit heeft ons gemotiveerd om collectief op te komen voor de ondernemers.

Uit deze gesprekken hebben wij begrepen dat iedere situatie uniek is, daarom nemen wij met iedere ondernemer persoonlijk contact op. Zo krijgt u de ruimte om uw situatie toe te lichten en kunnen wij ons beter inzetten om voor uw belangen op te komen.

Na uw aanmelding zullen wij u benaderen met de vraag of u mee wilt doen aan een (korte) enquête met betrekking tot uw situatie en uw schade.

Over het verloop van de zaak zult u op de hoogte gehouden worden middels de nieuwsbrieven. Ook zullen wij te volgen zijn op verschillende media zoals nieuwssites en televisieprogramma’s.

Heeft u nog vragen dan kunt u ook altijd telefonisch contact met ons opnemen.

Waarom moet compensatie via een gerechtelijke procedure?
Overleg met het kabinet leidt tot niets en de beloofde extra steunmaatregelen zijn er nog niet en zullen naar verwachting bij lange na niet alle schade compenseren. Daarop heeft u als ondernemer recht en dus is de gerechtelijke weg de geëigende route.

Zijn er verder nog kosten te verwachten?
In beginsel zijn alle werkzaamheden en kosten gedekt met de eenmalige bijdrage van EUR 999. Indien er een aanvullende actie komt die extra kosten met zich meebrengt, wordt u van tevoren op de hoogte gebracht en kunt u besluiten of u hiermee verder wilt of niet.

Ik maak gebruik van de steunmaatregelen. Heb ik recht op compensatie?
Ja. Dit is alleen niet het geval indien u door de steunmaatregelen geen enkele schade meer heeft.

Hoe wordt mijn schade berekend?
Er wordt een berekening gemaakt op grond van het netto verlies op basis van de inkosten versus de uitgaven met verrekening van de steunpakketten. Hierbij wordt als uitgangspunt genomen uw omzet in 2019.

Ik ben in 2020 met mijn zaak begonnen. Kan ik meedoen?
Voor berekening van de schade wordt een vergelijking gemaakt met uw omzet van 2019. Indien u in 2020 gestart bent met uw onderneming, is het bewerkelijker om de schade te berekenen. Aangezien we zoveel mogelijk horecaondernemers willen helpen met hun schade kunt u wel meedoen en krijgt uw dossier een aangepaste behandeling.

Ik ben in 2019 met mijn zaak begonnen. Kan ik meedoen?
Voor berekening van de schade wordt een vergelijking gemaakt met uw omzet van 2019. Indien u halverwege dat jaar gestart bent met uw onderneming, is het bewerkelijker om de schade te berekenen. Aangezien we zoveel mogelijk horecaondernemers willen helpen met hun schade kunt u wel meedoen en krijgt uw dossier een aangepaste behandeling.

Ik wil nu nog niet meedoen. Kan ik afwachten hoe het loopt en daarna meedoen?
Dit is eenmalige actie en wanneer de inschrijftermijn is verstreken kunt u niet meer meedoen.

Tot wanneer kan ik mij aanmelden?
De aanmelding sluit op 15 maart 2021.