Compensatie voor welke schade?

De steunmaatregelen van de overheid hebben de horeca zeker geholpen, maar hebben niet kunnen voorkomen dat er toch enorme schade is geleden. Volgens recente ramingen bedraagt de gemiddelde schade over 2020 per horecabedrijf tussen € 150.000 en € 250.000 en rond € 400.000 voor de grotere bedrijven.

Als eerste zijn de bedrijfsreserves aangesproken en daarna hebben ondernemers massaal hun spaargeld ertegenaan gegooid. Vervolgens zijn velen persoonlijke leningen aangegaan om de kosten te kunnen dragen. Toen de sluiting in voorjaar 2020 teneinde kwam, moest er geïnvesteerd worden om aan de coronamaatregelen te kunnen voldoen.

Waaruit bestaat de schade?

Onder andere:

  • Belastingschuld
  • Staatsleningen
  • Achterstanden in huurbetalingen
  • Uitgestelde betalingen aan leveranciers

 Te verwachten toekomstige schade kan onder meer gelegen zijn in transitievergoedingen aan te personeel dat ontslagen moet worden zodra de NOW eindigt.

 

Twee rekenvoorbeelden: