Staat het water u aan de lippen?

De horeca verdient compensatie!

Hoelang kunt u nog het hoofd boven water houden: zes maanden, drie maanden of misschien nog maar een maand?

Terwijl er wordt gesproken over nieuwe coronavarianten, geeft dat geen hoop dat de horeca op korte termijn weer (volledig) open mag. In de tussentijd schiet de overheid tekort met de steunmaatregelen. De opgelopen schade wordt alsmaar groter en groter.

Hele jaaromzetten zijn verloren gegaan en reserves zijn geslonken, meedoen in deze procedure is de kans om uw geld terug te krijgen waarvoor u hard gewerkt heeft. De gemiddelde schade ligt tussen de € 150.000,- en € 250.000,- met uitschieters ver boven de € 1.000.000,-. Volgens onze advocaten maken wij een goede kans uw schade (grotendeels) terug te krijgen. Voor € 999,- kunt u meedoen met uw dossier in de rechtszaak voor schadecompensatie voor de horeca. Laten we samen onze schouders eronder zetten en investeren in de toekomst van onze horeca!

 

quote rechter Hoekstra 20 oktober 2020:

~ “Niet in geschil is dat de genomen horecamaatregelen voor de branche zeer ingrijpend zijn. Hoewel niet op voorhand is te voorspellen wat de precieze schade zal zijn, en tot hoeveel faillissementen de maatregel tot sluiting van de horeca zal leiden, staat buiten kijf dat die maatregel een hard gelag is voor de horecasector – ondanks de economische steunmaatregelen waarop ook de horeca onder bepaalde voorwaarden een beroep kan doen – ingrijpende gevolgen kan en zal hebben op economisch en persoonlijk gebied. Dat daarover grote zorgen bestaan in de sector is alleszins begrijpelijk, temeer nu niet duidelijk is hoe lang deze situatie zal voortduren.”~

De juristen die voor u in oktober 2020 op eigen kosten een kort geding voor u hebben gevoerd, met het verzoek of u na al uw inspanningen open kon blijven, kunnen juist vanwege de weigering van de rechter nu betogen dat u, door dicht te blijven, compensatie verdient.

U en uw sector lijden het zwaarst onder de maatregelen terwijl u in 2020 alles deed om corona te bestrijden. De rechter heeft in het vonnis tevens een belangrijke uitspraak gedaan. Deze uitspraak zal ons helpen bij de rechtbank. De rechter erkent hierin namelijk dat de horeca schade heeft, ondank de steunmaatregelen en dat de sluitingsmaatregel daarvan de oorzaak is.

Horecaschadecompenstatie organiseert gratis spreekuren voor horeca ondernemers!

Heeft u behoefte aan een luisterend oor, iemand die meedenkt bij het nemen van moeilijke beslissingen, of wilt u laten toetsen of meedoen met de compensatie procedure voor u zinvol is? Op diverse plaatsen in het land is een team beschikbaar met expertises op o.a. het gebied van ondernemerschap en accountancy.

Een afspraak inplannen? Bel ons op 070-2210567 of stuur ons een mail
info@horecaschadecompensatie en wij kijken naar de dichtstbijzijnde locatie waar nog een plekje vrij is.

Inschrijving gesloten

 

De eerste ronde inschrijvingen in gesloten en de procedure gaat lopen. Wilt u zich aanmelden voor de tweede groep? Bel of mail ons!

 

 

‘Jarenlang ben ik succesvol ondernemer geweest en daarom voel ik een soort schaamte dat ik nu om steun moet vragen. Dit is niet meer vol te houden. Ik voel een zware last op mijn schouders: niet alleen ík maar ook mijn personeel is afhankelijk van het succes van mijn horecazaak.’

Mieke - Cafe Schoten, Haarlem

‘Ik wil graag positief blijven en dus blijf ik hoop houden dat we snel weer open mogen. Maar als ik eerlijk ben verwacht ik dat niet. ’s Nachts lig ik wakker van de gevolgen wanneer ik niet snel open mag.’

Anoniem

‘Met mijn horecazaak heb ik aangeklopt bij de gemeente – die verwijzen mij door naar de Tweede Kamer omdat de gemeente slechts beleid uitvoert. Op mijn brief aan de Tweede Kamer komt geen antwoord. Ik voel mij niet gehoord, machteloos en zie geen toekomstperspectief’

Bryan - Beachline Beach & Events, ’s-Gravenzande

‘Mijn post openen of mijn rekeningen bekijken doe ik liever niet meer. Sinds deze maand moet ik ook nog zogezegd teveel toegekende steun gaan terug betalen. Ik zie geen uitweg meer. Ik wil wel ondernemen, maar ik mag geen kant op!

Patrick - Granny’s Grill, Rotterdam

STICHTING RESTSCHULD EERLIJK DELEN (R.E.D)

’s-Gravenhage, 14 februari 2021,

Geachte hoteleigenaar, restauranteigenaar, café-eigenaar en overige horecauitbaters.

BETREFT, DE HUIDIGE LOCKDOWN SITUATIE EN DE SCHADE VOOR UW BEDRIJF.
www.horecaschadecompensatie.nl

De corona crisis treft u in het hart van uw bestaan.
De eerste lockdown van maart tot en met mei 2020 en de huidige sluiting sinds oktober 2020 heeft u in uw bestaanszekerheid getroffen. Met goede moed probeerden velen van u uw bedrijfsvoering om te gooien. Velen van u investeerden hun spaargelden of leenden bij de banken die miljarden kapitaalinjecties kregen om hun eigen wantoestanden te verhullen en tegelijkertijd u in de schulden te krijgen.
Kijk hiervoor op www.eenoorlogreedsverloren.nl  ‘de banken gaan u niet redden’.

Wij hebben aan het begin van die crisis in samenwerking met dhr. Meeuwisse van Bodega de Posthoorn te Den Haag, uw vakbroeder, een brief opgesteld om u en andere ondernemers te helpen. Vele ondernemers hebben door deze brief huurafstel of huurkorting gekregen. Ook andere rekeningen hebben zij wegens een succesvol beroep op overmacht kunnen wegstrepen.
Deze kunt u bekijken op www.eenoorlogreedsverloren.nl de uitzending van 8 april 2020, ‘het einde van de gastvrijheid’, in gesprek met Michael Meeuwisse.

Voor de horeca hebben Stichting RED en ‘een oorlog reeds verloren’, veel meer gedaan.
Zo hebben wij voor u op dinsdag 20 oktober 2020, samen met 63 horecaondernemers een kort geding gevoerd zodat u weer open zou kunnen. De rechtbank Den Haag heeft dit afgewezen, hoewel 77 procent van de Nederlanders het met u en ons eens was dat de maatregelen u disproportioneel troffen en treffen.

De lockdown die nu al maanden duurt zal ongetwijfeld nog veel langer duren. Uw schade zal blijven toenemen en de onduidelijkheid zal blijven.Juridisch gezien kunnen wij u alleen zeggen: wees verstandig en realiseer u wanneer uw overheid een onbetrouwbare partij is geworden. Ze houden u iedere keer aan het lijntje en negeren de schadeplicht die zij jegens u hebben.
Neem ook tijdig momenten om uzelf tijdens deze psychologisch zware periodes te omringen met vrienden en andere mensen die u écht kunnen en willen steunen. Daarom vroegen wij onze kijkers om contact met u op te nemen.
Gebruik ook de gratis brief omtrent betalingsonmacht aan uw verhuurder/crediteuren.
Wij als juristen bij Stichting RED staan al jaren mensen bij met faillissementen, zakelijk én privé. Mocht u met ons willen spreken over de juridische kwesties dan kan dat.

Hoe de miljoenen mensen die in Nederland maar ook wereldwijd hun werk verliezen, door zullen moeten, daarover zwijgt uw regering in alle toonaarden. Het is echter van belang dat de Nederlanders zelf met concrete oplossingen komen om zichzelf te beschermen tegen het aanhoudende wanbeleid vanuit Den Haag. Als u met ons uw schade wil verhalen dan kan dat via www.horecaschadecompensatie.nl

Veel sterkte en veel succes:

Mr. S.P.X. Hulleman

voorzitter

Brief aan de horeca ondernemers